Asuntomarkkinat: Suomalaisen asunnonvaihdon nykytila

Kiinteistömaailman laajan selvityksen mukaan suomalaisten asuntojen mediaani omistusaika ennen myyntiä on noussut yli kahdeksaan vuoteen

Sisällysluettelo

Suomen asuntomarkkinat

Kiinteistömaailman laajan selvityksen mukaan suomalaisten asuntojen mediaani omistusaika ennen myyntiä on noussut yli kahdeksaan vuoteen. Tämä murtanut seitsemän vuoden myytin. Keskimääräinen omistusaika on lähes 12 vuotta. Tämä kertoo asunnonvaihdon patoutumisesta Suomessa.

Yksi vuosi lisää omistusaikaa voi tuntua pieneltä, mutta se on merkittävä muutos. Se vaikuttaa perheisiin, jotka tarvitsevat esimerkiksi lisää tilaa lapsen kasvamisen myötä. Myyntiajan pidentyminen voi tuoda haasteita erityisesti perheille.

Verovapauden merkitys

Toinen yleinen myytti on, että suomalaiset myyvät asuntonsa heti kahden vuoden omistamisen jälkeen verovapauden vuoksi. Todellisuudessa asuntojen tyypillisin myyntiaika on vasta kolmantena vuonna. Tämä johtuu muun muassa perinnöksi saaduista asunnoista.

Vuonna 2021 tapahtunut asuntojen hinnannousu vaikutti omistusaikaan, mikä näkyi myyntipiikkinä vuosina 2021 ja 2022. Tämä kertoi ihmisten halusta hyödyntää asunnon arvonnousua.

Omistusajan muutokset

Kiinteistömaailman aineisto osoittaa, että omistusaika on pidentynyt kaikissa asunnonvaihtoryhmissä. Nopeimmin vaihtavat asunnon neljän vuoden sisällä ostosta, mutta pidentyneen omistusajan myötä tähän ryhmään pääsee nyt viiden vuoden jälkeen.

Toiseksi nopeimmin vaihtavat myyvät asuntonsa kahdeksan vuoden kuluttua. Keskimääräistä harvemmin vaihtavat omistavat asuntonsa jopa 16 vuotta ennen myyntiä. Tämä osoittaa, että asunnonvaihdon sykli on pidentynyt kautta linjan.

Tilastollinen kehitys

Kiinteistömaailman tilastot vuosilta 2018-2023:

  • Nopeimmin vaihtavat: 3 vuodesta 4 vuoteen.
  • Toiseksi nopeimmin vaihtavat: 7 vuodesta 8 vuoteen.
  • Keskimääräistä harvemmin vaihtavat: 14 vuodesta 16 vuoteen.
  • Pisin omistusaika: Yli 16 vuotta.

Tämä kehitys korostaa asunnonvaihtotarpeen odottavaa luonnetta laajasti koko väestössä.

Asunnonvaihdon motiivit

Pitkän omistusajan syinä ovat usein perheen tarpeiden muutokset, kuten lasten kasvu ja tilantarve. Myös henkilökohtaiset taloudelliset tilanteet ja markkinatilanteet vaikuttavat omistusaikaan.

Verovapauden astuminen voimaan kahden vuoden jälkeen näkyy myyntipiikkinä, mutta ei ole merkittävin tekijä asunnonvaihdossa. Ihmiset pitävät asunnoistaan kiinni pidempään eri syistä, kuten taloudellisista olosuhteista ja markkinahintojen muutoksista.

Suositukset asunnonvaihtoon

Kiinteistömaailma suosittelee harkitsemaan asunnonvaihtoa pidemmällä tähtäimellä ja huomioimaan markkinatilanteen vaikutukset. Asunnon arvo voi vaihdella ja optimaalinen myyntiaika voi vaihdella yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Konsultointi kiinteistönvälittäjän kanssa voi auttaa löytämään parhaan ajankohdan myynnille ja maksimoimaan asunnon arvon. Asunnonvaihto ei ole pelkästään verovapauden hyödyntämistä, vaan monien tekijöiden summa.

Kiinteistömaailman rooli

Kiinteistömaailma on Suomen suurin kiinteistönvälitysketju, jolla on laaja kokemus asuntomarkkinoista. Heidän tietokantansa ja asiantuntemuksensa tarjoavat arvokasta tietoa asunnonvaihtoa harkitseville.

Yritys perustettiin vuonna 1990 ja se tarjoaa palveluja myös Baltian maissa Ober-Haus -brändin alla. Kiinteistömaailma osti Ober-Hausin liiketoiminnan vuonna 2021, laajentaen näin toimintaansa.

Tulevaisuuden näkymät

Asunnonvaihdon sykli on pidentynyt ja odotettavissa on, että tämä trendi jatkuu. Taloudelliset olosuhteet, markkinatilanteet ja perheiden tarpeet tulevat jatkossakin vaikuttamaan omistusaikaan.

Kiinteistömaailma jatkaa markkinatutkimusten tekemistä ja asunnonvaihdon trendien seuraamista tarjoten näin ajantasaista tietoa asiakkailleen. Pitkäjänteinen ja tarvelähtöinen asunnon omistaminen tulee olemaan jatkossakin yleinen ilmiö Suomessa.

Lue myös aihe: Google kääntäjä (diginyt.fi)

Muita artikkeleita

Peliuutisia ja tekniikkaa

Rahat tiukilla?Tarjouksia